Open Source pentru o Educație Deschisă

1 Aprilie, 2013

Marcela Oniga (marcela.oniga@osom.ro)

Istoric

Moodle

Beneficii

Viitorul Educației Deschise?!


Open Source

OSOM.ro

Contact